Domare Viltspår

Jag får döma, och dömer gärna, alla hundar som uppfyller kriterierna nedan. Slå mig en signal, eller skicka mig ett mail så hittar vi en tid för prov. 

Viltspårprov är öppna för alla hundar. Hunden ska ha uppnått nio (9) månaders ålder senast den dag den deltar på provet. Löptik får delta om detta inte stör andra deltagande hundar. 

Registrerad hund

Svenskägd- eller delägd hund ska vara registrerad i Svenska Kennelklubben. 

Hund född och ägd utanför Sverige ska vara registrerad i erkänd utländsk kennelklubb. 

Hund ska delta under det namn den är registrerad. Resultat för hund som deltar under oriktiga anmälningsuppgiftera stryks. 

Oregistrerad hund

Ska inneha av Svenska Kennelklubben utfärdad tävlingslicens (TAVLIC). Tävlingslicensnumret ska uppges vid anmälan. 

Championat

Championat Endast hund som är registrerad i SKKs eller i annan erkänd utländsk kennelklubbs register, kan tilldelas Svenskt Viltspårprovschampionat (SE VCh). Alla raser förutom de raser där rasansvarig specialklubb har begärt undantag kan tilldelas SE VCh. Vilka raser som är undantagna framgår av SKKs Utställnings- och championatregler. 

Medlemskap och nya regler

Ägare och förare ska vara medlem i någon klubb i SKK-organisationen eller i erkänd utländsk kennelklubb i det land där hundägaren är bosatt. 

Den 1 januari 2022 fick vi nya regler för viltspårprov.